Välkommen till Stensättra

Vid Sundsörsviken i Mälaren ligger Stensättra, ett område med fritidshus och permanentboende.

Se fler fotonSenaste nytt

Stensättra båtklubb

I området finns Stensättra båtklubb som har ett antal båtplatser vid två bryggor nere vid Mälaren. Det finns inte en plats till varje tomt men det finns oftast ett antal lediga platser.

Mer om Båtklubben
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Stensättra

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Stensättra

Nykvarns Kommun beslutade 2015 att bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp till bland annat Stensättra. Arbetet beräknas starta under 2017 och sedan genomföras i olika etapper fram till 2018.

Läs mer om VA-projektet