Välkommen till Stensättra

Vid Sundsörsviken i Mälaren ligger Stensättra, ett område med fritidshus och permanentboende.

Se fler fotonSenaste nytt

Stensättra båtklubb

I området finns Stensättra båtklubb som har ett antal båtplatser vid två bryggor nere vid Mälaren. Det finns inte en plats till varje tomt men det finns oftast ett antal lediga platser.

Mer om Båtklubben
Aktivt skogsarbete i Stensättra

Aktivt skogsarbete i Stensättra

Sedan 2021 är Stensättra Samfällighetsförening medlem av Mellanskog – Sveriges näst största skogsägarförening. Målet är att bedriva ett aktivt skogsarbete på våra allmänningar så att vi kommer att ha en varierad skog även för kommande generationer.

Läs mer om Mellanskog